Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 18:25
kontakt
ENEIDA

Komunikaty

10/04/24 19:07  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (8/2024) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
09/04/24 17:27  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (7/2024) Korekta raportu EBI nr 6/2024
25/03/24 19:43  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (6/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii G
21/03/24 18:51  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (5/2024) Raport bieżący EBI
14/03/24 19:45 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie negatywnej oceny wniosku o udzielenie dofinansowania Projektu
19:32  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (4/2024) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Eneida Games Spółka Akcyjna
14/02/24 23:35  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
26/01/24 23:45 ENEIDA GAMES S.A.: Zawarcie ugody
22/01/24 21:39 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
19/01/24 20:25 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20:17  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
03/01/24 18:41  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (1/2024) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
29/12/23 18:34 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
28/12/23 22:58 ENEIDA GAMES S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
21/12/23 17:36  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (29/2023) Powołanie osoby nadzorującej