Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 03:09
kontakt
ENEA

Komunikaty

05/06/23 14:20 brak uprawnień Przejęcie przez Skarb Państwa pakietu akcji Bogdanki od Enei do końca roku - Wesoły, MAP
01/06/23 13:01 brak uprawnień Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy PGE Obrót dla odbiorców z grup taryfowych G
30/05/23 13:45 brak uprawnień Enea ma na etapie decyzji korporacyjnych projekty własne i akwizycyjne OZE o mocy 1 GW - prezes
13:29 brak uprawnień Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy Enei dla odbiorców z grup taryfowych G (opis)
09:52 brak uprawnień Realizacja wymagań pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt 276 - 418 mld zł - PTEZ (opis)
09:11 brak uprawnień Realizacja wymagań pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt 276 - 418 mld zł - PTEZ
08:13 brak uprawnień Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy Enei dla odbiorców z grup taryfowych G
24/05/23 20:34 brak uprawnień Enea miała w I kw. 202,2 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami (opis)
20:26 brak uprawnień Enea miała w I kw. 202,2 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami (popr.)
20:09 brak uprawnień Enea miała w I kw. '23 202,2 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami
19:55 ENEA: ENEA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09:25 brak uprawnień Zysk netto Bogdanki w I kw. 2023 r. wyniósł 126,2 mln zł, zgodnie z szacunkami
22/05/23 11:43 brak uprawnień Finalizacja procesu NABE; Polska czeka na potwierdzenie KE, że to proces niezwiązany z pomocą publiczną - Sasin (aktl.)
11:26 brak uprawnień Finalizacja procesu NABE; Polska czeka na potwierdzenie KE, że to proces niezwiązany z pomocą publiczną - Sasin
16/05/23 14:16 ENEA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku