Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 22:53
kontakt
EMONT

Komunikaty

01/06/23 14:34  brak uprawnień CARBON GROUP SA (16/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r. ? korekta raportu EBI 1/2023
20/04/23 17:34 Carbon Group S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19/04/23 19:05  brak uprawnień CARBON GROUP SA (14/2023) Życiorys Prezesa Zarządu
18/04/23 09:06  brak uprawnień CARBON GROUP SA (13/2023) Powołanie Prezesa Zarządu
09:05  brak uprawnień CARBON GROUP SA (12/2023) Odwołanie Prezesa Zarządu
05/04/23 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki CARBON GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
03/04/23 12:39 ELEKTROMONT S.A.: Postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego Emitenta
09:22 ELEKTROMONT S.A.: Otwarcie postępowania układowego Emitenta
24/03/23 19:31  brak uprawnień CARBON GROUP SA (11/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Carbon Group Spółka Akcyjna drogą kooptacji
23/03/23 16:10  brak uprawnień CARBON GROUP SA (10/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Carbon Group Spółka Akcyjna
22/03/23 18:30 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
16/03/23 08:40 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie przez Emitenta aneksu do umowy
15/03/23 19:50 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie przez Emitenta Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
14/03/23 10:37 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie przez Emitenta wypowiedzeń umów kredytowych
10/03/23 08:56 ELEKTROMONT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania