Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 06:38
kontakt
EMC

Komunikaty

19/01/24 19:10 EMC: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
18/01/24 19:03 EMC: Zawiadomienie o przekroczeniu po stronie akcjonariusza progu 90% ogólnej liczby akcji i głosów
09/01/24 10:17 EMC: Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2024 roku
23/12/23 12:09 EMC: Powzięcie informacji o wydaniu oświadczenia nr 1265/2023 z dnia 22.12.2023 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
21/12/23 11:17 EMC: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zakupu przedsiębiorstwa. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
20/12/23 13:31 EMC: Termin rejestracji akcji serii L w KDPW
18/12/23 15:45 EMC: Zawarcie umowy z Animatorem Rynku
30/11/23 05:49 EMC: EMC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/23 14:14 EMC: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 listopada 2023 r.
14:07 EMC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku
10/11/23 09:48 EMC: Zawiadomienie o zmniejszeniu po stronie akcjonariusza ogólnej liczby akcji i głosów poniżej progu 90%
07/11/23 13:37 EMC: Rejestracja zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
27/10/23 16:54 EMC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 23 listopada 2023 r.
16:45 EMC: Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta
29/09/23 06:52 EMC: EMC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego