Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 15:57
kontakt
EKOPOL

Komunikaty

15/05/24 08:35 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośłąskiego Holding S.A.
14/05/24 10:48  brak uprawnień EKOPOL SA (9/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
13/05/24 12:54  brak uprawnień EKOPOL SA (8/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Ekopol Górnośląski Holding S.A. za 2023 rok wraz z załącznikami.
10/05/24 17:05  brak uprawnień EKOPOL SA (7/2024) Raporty jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2024
09/05/24 08:44  brak uprawnień EKOPOL SA (6/2024) Korekta raportu EBI 5/2024 -Termin publikacji Raportu za rok 2023 spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
08:40  brak uprawnień EKOPOL SA (5/2024) Termin publikacji Raportu za rok 2023 spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
15/04/24 11:53  brak uprawnień EKOPOL SA (4/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
29/02/24 15:50  brak uprawnień EKOPOL SA (3/2024) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A.
09/02/24 17:10  brak uprawnień EKOPOL SA (2/2024) Raporty jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2023
10/01/24 08:35 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośłąskiego Holding S.A.
08/01/24 12:49 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośłąskiego Holding S.A.
08:26 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
03/01/24 12:37  brak uprawnień EKOPOL SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024
09:26 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
27/12/23 08:51 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.