Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 06:31
kontakt
DRAGOENT

Komunikaty

29/05/23 18:49 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
18:43  brak uprawnień DRAGO ENTERTAINMENT SA (12/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.05.2023 r.
22/05/23 19:04 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Informacja o wznowieniu skupu akcji własnych
28/04/23 19:30  brak uprawnień DRAGO ENTERTAINMENT SA (10/2023) Raport roczny za rok 2022
19:24 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał
19:16  brak uprawnień DRAGO ENTERTAINMENT SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał
26/04/23 18:24 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Realizacja skupu akcji własnych oraz informacja o wstrzymaniu dalszego skupu
18:09  brak uprawnień DRAGO ENTERTAINMENT SA (8/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.
19/04/23 20:46 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Realizacja skupu akcji własnych
12:02 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Korekta numeracji raportu ESPI nr 15/2023 - Zwiększenie zespołu developerskiego i budżetu gry "Airport Contraband"
07:42 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Zwiększenie zespołu developerskiego i budżetu gry "Airport Contraband"
13/04/23 10:32 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 11/2023 - Realizacja skupu akcji własnych
08:31 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Ustalenie terminu premiery Winter Survival w ramach wczesnego dostępu
12/04/23 19:23 DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Realizacja skupu akcji własnych
13:54  brak uprawnień DRAGO ENTERTAINMENT SA (7/2023) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta