Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 04:17
kontakt
DOOK

Komunikaty

28/02/23 16:34  brak uprawnień DO OK SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 marca 2023 r. wraz z projektami uchwał
16:23 DOOK S.A.: Otrzymanie przez Spółkę żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/02/23 12:35  brak uprawnień DO OK SA (4/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
14/02/23 16:39  brak uprawnień DO OK SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022
13/02/23 16:16 DOOK S.A.: Podsumowanie przymusowego wykupu akcji Spółki
08/02/23 08:11  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DO OK S.A.
07:44  brak uprawnień Akcjonariusze DO OK ogłosili przymusowy wykup akcji
07:39  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki DO OK SA w drodze przymusowego wykupu
30/01/23 22:34  brak uprawnień DOOK SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
04/01/23 09:04 DOOK S.A.: Zmiana porozumienia między Akcjonariuszami w przedmiocie wykupu akcji Spółki
03/01/23 08:53  brak uprawnień DOOK SA (1/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
29/12/22 18:09 DOOK S.A.: Zmiana porozumienia między Akcjonariuszami w przedmiocie wykupu akcji Spółki
14/11/22 16:53  brak uprawnień DOOK SA (17/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022
10/11/22 18:32 DOOK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
09/11/22 18:43 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej