Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:09
kontakt
DOMDEVEL

Komunikaty

07/06/23 20:31 DOM DEVELOPMENT S.A.: Rezygnacja oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
18:11 DOM DEVELOPMENT S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AG, AH i Al spółki DOM DEVELOPMENT S.A
01/06/23 15:29 DOM DEVELOPMENT S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
25/05/23 16:35 DOM DEVELOPMENT S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:19 DOM DEVELOPMENT S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AH oraz serii AI
18/05/23 16:21 DOM DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów
11:59  brak uprawnień Sprzedaż mieszkań w IV i V dobra; popyt się odbudowuje - Dom Development
01:04 DOM DEVELOPMENT S.A.: DOM DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 15:15 DOM DEVELOPMENT S.A.: Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał
14:36 DOM DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 15 czerwca 2023 roku
16/05/23 20:20 DOM DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie otrzymane od PTE Allianz Polska S.A. o udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej
17:59 DOM DEVELOPMENT S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AH oraz 50.000 akcji serii AI w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
12/05/23 14:44 DOM DEVELOPMENT S.A.: Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
17/04/23 15:21 DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy