Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:02
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

12/07/24 14:20 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym przez spółkę zależną od Emitenta
03/07/24 13:45 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej
02/07/24 17:13 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
20/06/24 17:54 DIGITREE GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/06/24 14:54 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 17.06.2024 r.
14:47 DIGITREE GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 17.06.2024 r.
23/05/24 17:08 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:16 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12:00 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
22/05/24 12:44 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
07/05/24 13:59 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2024 roku
18/04/24 17:12 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A.
17:10 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A.
08/04/24 13:19 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2023 rok.
06/03/24 16:03 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 06.03.2024 r.