Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 12:30
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

15/05/24 17:16 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (5/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
15/04/24 15:43 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 17:38 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (3/2024) Raport roczny spółki Devo Energy S.A. za 2023 rok
19/02/24 18:25 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
31/01/24 17:40 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
13/11/23 16:57 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (13/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
27/09/23 16:40 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (12/2023) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
28/08/23 12:52 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (11/2023) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10/08/23 17:49 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (10/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
30/06/23 11:17 DEVO ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
28/06/23 15:24 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (9/2023) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.
15:20 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (8/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r.
01/06/23 11:23 brak uprawnień DEVO ENERGY SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:07 DEVO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/03/23 16:36 DEVO ENERGY S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR