Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 09:35
kontakt
DEVORAN

Komunikaty

01/06/23 11:23  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:07 DEVO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/03/23 16:36 DEVO ENERGY S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:32 DEVO ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
16:27 DEVO ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
17/03/23 19:35  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (4/2023) Raport roczny spółki Devo Energy S.A. za 2022 rok
08:28  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (3/2023) Aktualizacja związana z raportowaniem okresowym w 2023 roku
08:26  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (2/2023) Aneks do umowy z Audytorem
08/03/23 17:05 DEVO ENERGY S.A.: Zwiększenie zaangażowania w spółce AQT Water S.A.
03/03/23 17:44 DEVO ENERGY S.A.: Zbycie udziałów spółki zależnej Emitenta
02/03/23 08:20 DEVO ENERGY S.A.: Przyjęcie oferty zakupu udziałów spółki zależnej Emitenta
27/02/23 18:00 DEVO ENERGY S.A.: Otrzymanie oferty zakupu udziałów spółki zależnej Emitenta
20/01/23 14:29  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
16/11/22 13:53  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (19/2022) Zmiana adresu siedziby Spółki
09/11/22 17:01  brak uprawnień DEVO ENERGY SA (18/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.