Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 02:25
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

11/09/23 18:03 DEVELIA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 rok
08/09/23 13:03  brak uprawnień Develia podwyższyła cel sprzedaży w '23 do 2,5-2,6 tys. lokali (opis)
12:54  brak uprawnień Develia podwyższyła cel sprzedaży w '23 do 2,5-2,6 tys. lokali
12:49  brak uprawnień Develia Invest zakończyła negocjacje ws. sprzedaży części nieruchomości we Wrocławiu
12:45 DEVELIA: Aktualizacja celów Zarządu Develia S.A. na rok 2023
12:37 DEVELIA: Zakończenie i niekontynuowanie negocjacji w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę zależną od Emitenta
09/08/23 15:37 DEVELIA: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0726OZ8
08/08/23 17:19  brak uprawnień GPW: Komunikat - DEVELIA
17:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0726OZ8 spółki DEVELIA S.A.
31/07/23 17:38  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0726OZ8 spółki DEVELIA S.A.
26/07/23 18:14  brak uprawnień Develia przejęła za 100 mln euro polskie spółki Nexity
17:49 DEVELIA: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym polskich spółek zależnych od Nexity S.A. z siedzibą w Paryżu
25/07/23 DEVELIA: Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce
24/07/23 08:46  brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Develii do 5,5 zł
14/07/23 17:25  brak uprawnień Develia ma umowę kredytu w wysokości do 200 mln zł