Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 17:06
kontakt
DANKS

Komunikaty

31/05/23 13:44 brak uprawnień DANKS ECDP SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku
13:37 DANKS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku
10:20 brak uprawnień DANKS ECDP SA (4/2023) Danks - raport roczny za 2022 rok
04/04/23 17:38 DANKS S.A.: Udzielnie pożyczek spółkom zależnym Emitenta
14/02/23 20:57 brak uprawnień DANKS ECDP SA (2/2023) Danks - raport za IV kwartał 2022
30/01/23 20:33 brak uprawnień DANKS ECDP SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
14/11/22 18:30 brak uprawnień DANKS ECDP SA (10/2022) Danks - raport za III kwartał 2022
16/08/22 19:48 brak uprawnień DANKS ECDP SA (9/2022) Danks - raport za II kwartał 2022
04/07/22 19:57 DANKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku
29/06/22 15:44 brak uprawnień DANKS ECDP SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku.
01/06/22 13:13 brak uprawnień DANKS ECDP SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku
12:54 DANKS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku
31/05/22 23:15 brak uprawnień DANKS ECDP SA (6/2022) Raport roczny za 2021 rok
16/05/22 21:18 brak uprawnień DANKS ECDP SA (5/2022) Danks - raport okresowy za I kwartał 2022
24/02/22 18:42 brak uprawnień DANKS ECDP SA (4/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022