Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:48
kontakt
DADELO

Komunikaty

30/05/23 16:20 DADELO S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
13:48 DADELO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
29/05/23 09:51 DADELO S.A.: Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A.
24/05/23 17:08 DADELO S.A.: DADELO S.A. formularz raportu kwartalnego
22/05/23 12:55  brak uprawnień Trigon DM podwyższa cenę docelową akcji Dadelo do 19 zł
18/05/23 13:23 DADELO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Dadelo S.A.
12:44 DADELO S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A.
24/04/23 14:03  brak uprawnień Trigon DM podwyższa cenę docelową akcji Dadelo do 15 zł
20/04/23 15:47 DADELO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
18/04/23 13:07 DADELO S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
07/04/23 09:27  brak uprawnień Przychody Dadelo wrosną w '23 o co najmniej 30 proc., spółka rozważa otwarcie kolejnych sklepów stacjonarnych (wywiad)
05/04/23 17:14 DADELO S.A.: DADELO S.A.
04/04/23 13:30  brak uprawnień Przychody Dadelo wzrosły rdr w I kw. '23 o 45 proc. do 28,3 mln zł - szacunki
13:16 DADELO S.A.: Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w I kwartale 2023 roku
09/01/23 15:08 DADELO S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.