Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 04:26
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

05/06/23 13:05 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki
03/06/23 18:01 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2023 r.
14:34 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2023 r.
18/05/23 19:57 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
19:55 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2023) Informacja o incydentalnym naruszeniu Regulaminu ASO w związku z brakiem możliwości przekazania kompletnego raportu rocznego za 2022 rok do dnia 31 maja 2023 r.
19:48 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022- 2023
14/02/23 12:37 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023) Raport Okresowy za IV kwartał 2022 r.
02/01/23 14:24 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 18:58 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) rezygnacja Członka Zarządu ds. Handlowych
14/11/22 14:20 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2022) Raport Okresowy za III kwartał 2022 r.
16/08/22 13:07 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Raport Okresowy za II kwartał 2022 r.
27/06/22 14:51 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2022) Uzupełnienie raportu 14/2022 ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
22/06/22 16:59 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022r.
16:52 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Powołanie Zarządu emitenta na nową kadencję
16:48 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Wybór Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję