Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 22:03
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

12/09/23 08:43 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. dnia 11 września 2023 r.
11/09/23 19:35  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2023) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 11 września 2023 r.
16/08/23 13:46 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 11 września 2023 r.
12:17  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2023) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 11 września 2023 r.
14/08/23 12:23  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2023) Raport Okresowy za II kwartał 2023 r.
11/08/23 16:43 BROWAR CZARNKÓW S.A.: informacja o sprzedaży nieruchomości w Czarnkowie
27/07/23 09:45 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w drugiej części obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. dnia 25 lipca 2023 r.
26/07/23 17:47  brak uprawnień GPW: Komunikat: BROWAR CZARNKÓW
07:27  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 25 lipca 2023 r.
24/07/23 19:09  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2023) Raport roczny Browar Czarnków S.A. za rok obrotowy 2022
13:03 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zmiana sposobu ujęcia kapitałów własnych w rocznym sprawozdaniu finansowym na koniec 2022 roku
18/07/23 15:56  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
14/07/23 19:26  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2023) informacja o czasowym delegowaniu Pana Zbigniewa Chedy, Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
05/07/23 15:26  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
09:10 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w pierwszej części obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. dnia 30 czerwca 2023 r.