Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 20:11
kontakt
CREEPYJAR

Komunikaty

22/09/23 12:57  brak uprawnień Creepy Jar skupia się na pracy nad grą "Chimera"; rozważa realizację "Green Hell 2" na UE5
21/09/23 18:56  brak uprawnień Wyniki Creepy Jar w II kw. 2023 r. vs konsensus PAP (tabela, popr.)
18:37  brak uprawnień Wyniki Creepy Jar w II kw. 2023 r. vs konsensus PAP (tabela)
17:19 CREEPY JAR S.A.: CREEPY JAR S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16/08/23 17:48  brak uprawnień Zysk netto Creepy Jar w I pół.'23 wyniósł 12,8 mln zł, w II kw. 3,5 mln zł - szacunki
17:30  brak uprawnień Szacunkowe wyniki Creepy Jar w II kw. 2023 r. vs konsensus PAP (tabela)
17:14 CREEPY JAR S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe za 1 półrocze 2023 r.
01/08/23 16:24 CREEPY JAR S.A.: Komunikat KDPW w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii E Spółki
31/07/23 14:22 CREEPY JAR S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych serii D i E do obrotu na GPW
12:56  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki CREEPY JAR S.A.
20/07/23 14:24 CREEPY JAR S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki w KRS
07/07/23 17:24 CREEPY JAR S.A.: Oświadczenie w sprawie rejestracji akcji serii D i serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
28/06/23 18:10 CREEPY JAR S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
26/06/23 11:30 CREEPY JAR S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS
31/05/23 11:34  brak uprawnień Sprzedaż gry Creepy Jar "Green Hell" przekroczyła 4,5 mln egzemplarzy