Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 17:32
kontakt
CREEPYJAR

Komunikaty

26/05/23 16:00 CREEPY JAR S.A.: Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego oraz podsumowanie subskrypcji akcji serii D i akcji serii E wyemitowanych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022
25/05/23 08:36 CREEPY JAR S.A.: CREEPY JAR S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/05/23 15:47 CREEPY JAR S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15:10 CREEPY JAR S.A.: Objęcie oraz opłacenie akcji nowej emisji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022 oraz informacja na temat umów lock-up
11/05/23 19:24  brak uprawnień Creepy Jar szacuje zysk netto w I kw. '23 na 9,3 mln zł, wobec 9 mln zł konsensusu
17:41 CREEPY JAR S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2023 r.
28/04/23 17:04 CREEPY JAR S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 maja 2023 r. o Regulamin Programu Motywacyjnego
12:11 CREEPY JAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.
24/04/23 15:45  brak uprawnień CREEPY JAR SA (1/2023) Creepy Jar Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:28 CREEPY JAR S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022
19/04/23 19:54  brak uprawnień Zarząd Creepy Jar rekomenduje, by z zysku za '22 na dywidendę trafiło 28 mln zł
19:49 CREEPY JAR S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok
19:43 CREEPY JAR S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok i wypłaty dywidendy
19:37 CREEPY JAR S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022
19:23 CREEPY JAR S.A.: CREEPY JAR S.A.