Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 03:57
kontakt
CPGROUP

Komunikaty

22/09/23 10:57 CAPITAL PARK S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Capital Park S.A. ("Uchwała").
21/09/23 13:05  brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki CAPITAL PARK S.A
20/09/23 17:05 CAPITAL PARK S.A.: Zezwolenie na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19/09/23 19:10 CAPITAL PARK S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez jednostkę zależną od emitenta
08/09/23 00:29 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/23 09:25 CAPITAL PARK S.A.: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
08/08/23 15:24 CAPITAL PARK S.A.: zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki
07/07/23 15:02 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2023 roku.
14:16 CAPITAL PARK S.A.: uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 07.07.2023 r.
04/07/23 10:13 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku.
30/06/23 13:27 CAPITAL PARK S.A.: uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 30.06.2023 r.
28/06/23 13:06  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CAPITAL PARK S.A.
12:59  brak uprawnień Akcjonariusze Capital Park ogłosili przymusowy wykup akcji spółki
12:37  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki CAPITAL PARK SA w drodze przymusowego wykupu
06/06/23 12:53 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 czerwca 2023 roku.