Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 08:07
kontakt
COSMA

Komunikaty

16/04/24 10:14  brak uprawnień COSMA SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2024 roku
10:07 COSMA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2024 roku
15/04/24 16:34  brak uprawnień COSMA SA (5/2024) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 kwietnia 2024 r.
16:29 COSMA S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 kwietnia 2024 r.
12/04/24 15:39  brak uprawnień COSMA SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
22/03/24 23:58  brak uprawnień COSMA SA (3/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2024 roku
23:52 COSMA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2024 roku
20:54 COSMA S.A.: Zakończenie czynności przygotowawczych do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Canna Hemp Lab Sp. z o.o.
19/02/24 16:23 COSMA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
13/02/24 23:18  brak uprawnień COSMA SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
12/02/24 19:27 COSMA S.A.: Zaksięgowanie odpisu amortyzacyjnego o istotnej wartości
26/01/24 09:37  brak uprawnień COSMA SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
15/12/23 19:55 COSMA S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy nabycia udziałów
08/12/23 16:42  brak uprawnień COSMA SA (25/2023) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynek NewConnect
14/11/23 20:08  brak uprawnień COSMA SA (24/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.