Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 07:20
kontakt
CONSTANCE

Komunikaty

03/06/23 11:51  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
31/05/23 19:44  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (7/2023) Raport roczny za 2022
27/04/23 13:33 CONSTANCE CARE S.A.: Podpisanie nowej, 3-letniej umowy współpracy z japońską firmą CYBERDYNE INC.
26/04/23 11:19  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (5/2023) Uchwały podjęte na NWZ Constance Care S.A. w dniu 24.04.2023
25/04/23 15:35 CONSTANCE CARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas NWZ Constance Care S.A. w dniu 24.04.2023
28/03/23 16:37 CONSTANCE CARE S.A.: Zwołanie NWZ Constance Care S.A. na dzień 24.04.2023 r.
13:12  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (4/2023) Zwołanie NWZ Constance Care S.A. na dzień 24.04.2023 r.
14/02/23 09:45  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (3/2023) Raport okresowy 4 kwartał 2022 roku
07/02/23 13:11 CONSTANCE CARE S.A.: Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy z STRABAG sp. z o.o.
01/02/23 13:33  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (2/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku wraz z wyjaśnieniem.
10/01/23 13:20  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (1/2023) Upomnienie Spółki Constance Care S.A.
21/12/22 16:16 CONSTANCE CARE S.A.: CONSTANCE CARE S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.
15/12/22 19:22  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CONSTANCE CARE S.A.
15/11/22 12:48  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (20/2022) Raport okresowy 3 kwartał 2022
12/08/22 09:58  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (19/2022) Raport okresowy 2 kwartał 2022