Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 14:52
kontakt
CONSOLE

Komunikaty

02/06/23 09:08  brak uprawnień Console Lab chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
08:55 CONSOLE LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwałUzupełnienie z powodu błędu podczas otwierania załączników.
01/06/23 19:44 CONSOLE LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwał
19:30  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwał
19:16 CONSOLE LABS S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2022 rok obrotowy
21/04/23 17:58 CONSOLE LABS S.A.: Podpisanie istotnej umowy
21/03/23 20:39  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (2/2023) Raport roczny Spółki za 2022 rok Console Labs Spółka Akcyjna
00:25 CONSOLE LABS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI 2/2023
20/03/23 20:09 CONSOLE LABS S.A.: Rozpoczęcie prac w pełnym wymiarze nad grą o nazwie kodowej "Killer Clowns"
09/03/23 16:39 CONSOLE LABS S.A.: Premiera gry
31/01/23 17:03  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych
14/11/22 10:54  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (9/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022
10/11/22 13:09  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (8/2022) Zmiana adresu
16/08/22 08:08  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (7/2022) Jednostkowy raport kwartalny Console Labs S.A. za II kwartał 2022
07/07/22 12:14 CONSOLE LABS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.