Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 19:50
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

04/07/24 15:34 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku
28/06/24 15:28 COMPERIA.PL S.A.: Treść uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku
17/06/24 12:08 COMPERIA.PL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki za rok 2023
29/05/24 17:39 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał
23/05/24 00:02 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/24 16:15 COMPERIA.PL S.A.: Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji własnych Spółki
26/04/24 18:00 COMPERIA.PL S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 MAR
17:08 COMPERIA.PL S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych Spółki - podsumowanie
15/04/24 17:26 COMPERIA.PL S.A.: Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji własnych Spółki
09/04/24 18:55 COMPERIA.PL S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07:13  brak uprawnień Comperia chce skupić do 400.753 akcji własnych
08/04/24 22:50 COMPERIA.PL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
22/03/24 18:31 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
18:27 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
11/03/24 17:24 COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów rocznych za 2023 rok