Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 01:14
kontakt
COGNOR

Komunikaty

17/05/24 11:29  brak uprawnień Cognor spodziewa się w II kwartale poprawy EBITDA kdk
16/05/24 14:23 COGNOR HOLDING S.A.: Emisja obligacji serii 2/2024
15/05/24 21:06 COGNOR HOLDING S.A.: Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za I kwartał 2024
20:31 COGNOR HOLDING S.A.: COGNOR HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20:12 COGNOR HOLDING S.A.: COGNOR HOLDING S.A. formularz raportu kwartalnego
10/05/24 18:24  brak uprawnień GPW: Komunikat - COGNOR
18:10  brak uprawnień GPW: sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2024 spółki COGNOR S.A.
07/05/24 18:47  brak uprawnień Cognor chce wyemitować obligacje o wartości 120 mln zł
18:39 COGNOR HOLDING S.A.: Emisja obligacji serii 2/2024 przez spółkę zależną
24/04/24 07:18  brak uprawnień Zarząd Cognora nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w '24; wyniki za IV kw. '23 słabsze od oczekiwań
01:07 COGNOR HOLDING S.A.: Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za rok 2023
00:40 COGNOR HOLDING S.A.: COGNOR HOLDING S.A.
00:18 COGNOR HOLDING S.A.: COGNOR HOLDING S.A.
18/04/24 19:06  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2024 spółki COGNOR S.A.
16/04/24 17:38 COGNOR HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów za rok 2023