Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 21:48
kontakt
CMI

Komunikaty

25/09/23 15:17 CM INTERNATIONAL S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
22/09/23 15:15  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (15/2023) Zamiana akcji uprzywilejowanych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela
20/09/23 12:57 CM INTERNATIONAL S.A.: Złożenie wniosku o uchylenie decyzji na wsparcie publiczne
13/09/23 13:33  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (14/2023) Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
14/08/23 12:43  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (13/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
21/07/23 14:00  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (12/2023) Aktualizacja w zakresie przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
13:22  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (11/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
05/07/23 15:26  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (10/2023) Aktualizacja adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
03/07/23 14:15 CM INTERNATIONAL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
30/06/23 16:26  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (9/2023) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
15:57  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (8/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.
02/06/23 20:02 CM INTERNATIONAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał
19:51  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/23 15:41  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (6/2023) Raport okresowy Spółki za rok obrotowy 2022
28/04/23 15:45 CM INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia nieruchomości w wykonaniu umowy warunkowej oraz ustanowienie hipoteki