Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 02:49
kontakt
CFBPS

Komunikaty

12/04/24 17:13  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (5/2024) Oświadczenie dotyczące zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
09/04/24 20:12 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
02/04/24 17:50 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 kwietnia 2024 r.
17:38  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 kwietnia 2024 r.
17:14 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
28/03/24 17:55  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (3/2024) Raport roczny spółki Centrum Finansowe S.A. za 2023 rok
20/03/24 17:14  brak uprawnień Centrum Finansowe chce wypłacić 0,46 zł dywidendy na akcję
17:08 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
04/03/24 17:12 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia obligacji serii B Spółki
21/02/24 17:20  brak uprawnień Centrum Finansowe przyjęło strategię na lata 2024 - 2026
17:08 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Przyjęcie Strategii spółki Centrum Finansowe S.A. na lata 2024 - 2026
19/02/24 17:14 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykup obligacji serii B
09/02/24 17:10  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (2/2024) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za IV kwartał 2023 roku
22/01/24 17:14 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
09/01/24 18:26  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku