Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 22:25
kontakt
CDPROJEK

Komunikaty

22/03/23 18:28  brak uprawnień Walne CD Projekt zdecyduje o nowym programie motywacyjnym i umorzeniu akcji
18:01 CD PROJEKT SA: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
17:53 CD PROJEKT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06:52  brak uprawnień HSBC obniżył rekomendację dla CD Projekt do "redukuj", cena docelowa akcji 92 zł
20/03/23 18:06  brak uprawnień CD Projekt tworzy łącznie 42,9 mln zł odpisu aktualizującego nakłady na projekt Sirius
17:47 CD PROJEKT SA: Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia odpisu dotyczącego Projektu Sirius
28/02/23 17:57  brak uprawnień Gra CD Projektu ?Cyberpunk 2077? 28 II zadebiutowała na Steam Deck
17:17 CD PROJEKT SA: Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną - CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.
23/02/23 14:45 CD PROJEKT SA: Decyzja w sprawie asymilacji akcji serii M Spółki z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się na rynku podstawowym
21/02/23 18:31 CD PROJEKT SA: Decyzja w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia akcji serii M Spółki do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW
17:10  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki CD PROJEKT S.A.
07:09  brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla CD Projektu do "sprzedaj" z "neutralnie"
15/02/23 15:35 CD PROJEKT SA: Ujawnienie stanu posiadania
07/02/23 17:32 CD PROJEKT SA: Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok
31/01/23 09:01  brak uprawnień Jefferies podniósł rekomendację dla CD Projektu do "kupuj"