Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 07:19
kontakt
CDPROJEK

Komunikaty

06/06/23 18:43 CD PROJEKT SA: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy
18:35 CD PROJEKT SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
18:30 CD PROJEKT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
11:08  brak uprawnień WZ CD Projektu upoważniło zarząd do wypłacania akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy
10:50  brak uprawnień WZ CD Projektu upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych za maks. 500 mln zł
10:18  brak uprawnień CD Projekt wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
05/06/23 16:04 CD PROJEKT SA: Ujawnienie stanu posiadania
02/06/23 17:17 CD PROJEKT SA: Ujawnienie stanu posiadania
15:43  brak uprawnień CD Projekt ogłasza "Phantom Liberty Tour", międzynarodową trasę promującą DLC do "Cyberpunk"
01/06/23 09:39  brak uprawnień CD PROJEKT SA (2/2023) CD Projekt Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
31/05/23 16:27 CD PROJEKT SA: Ujawnienie stanu posiadania
30/05/23 11:14  brak uprawnień Credit Suisse obniżył cenę docelową CD Projektu do 89 zł
09:01  brak uprawnień Wyniki CD Projektu lepsze od oczekiwań, ale możliwa realizacja zysków - Trigon DM (opinia)
08:50  brak uprawnień Wyniki CD Projektu za I kw. powyżej rynkowych założeń - BM mBanku (opinia)
29/05/23 18:21  brak uprawnień CD Projekt nie jest na sprzedaż - prezes