Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 04:11
kontakt
CDA

Komunikaty

10/05/24 11:35 brak uprawnień CDA SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:31 CDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/05/24 16:05 brak uprawnień CDA SA (7/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
30/04/24 16:43 brak uprawnień CDA SA (6/2024) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:41 CDA S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/04/24 11:17 brak uprawnień CDA SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
12/04/24 11:37 brak uprawnień CDA SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:35 CDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11/04/24 13:56 brak uprawnień CDA chce wypłacić 2,4 zł dywidendy na akcję
13:52 CDA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2023 roku
12/03/24 11:25 brak uprawnień CDA SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok
04/03/24 10:39 brak uprawnień CDA SA (2/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
10/01/24 13:51 brak uprawnień CDA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/11/23 17:24 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D4 spółki CDA S.A.
16/11/23 18:42 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D4 spółki CDA S.A.