Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 17:55
kontakt
CDA

Komunikaty

27/06/24 13:26  brak uprawnień CDA wstrzymuje rekomendacje wypłaty dywidendy na czas nieokreślony
13:06 CDA S.A.: Podjęcie decyzji o wstrzymaniu rekomendacji wypłaty dywidendy na czas nieokreślony
07/06/24 14:17 CDA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2024 r.
14:14  brak uprawnień CDA SA (11/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2024 r.
14:11  brak uprawnień CDA wypłaci 2,4 zł dywidendy na akcję
14:09  brak uprawnień CDA SA (10/2024) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 rok
14:07 CDA S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 rok
04/06/24 13:27  brak uprawnień CDA SA (9/2024) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ zwołanego na 07.06.2024 r.
10/05/24 11:35  brak uprawnień CDA SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:31 CDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/05/24 16:05  brak uprawnień CDA SA (7/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
30/04/24 16:43  brak uprawnień CDA SA (6/2024) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:41 CDA S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/04/24 11:17  brak uprawnień CDA SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
12/04/24 11:37  brak uprawnień CDA SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia