Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 20:01
kontakt
CARPATHIA

Komunikaty

12/05/23 17:03  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (4/2023) Raport okresowy za pierwszy kwartał 2023
28/04/23 23:43  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (3/2023) Raport roczny za 2022 rok
19/04/23 07:35 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
14/02/23 17:00  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (2/2023) Raport okresowy za czwarty kwartał 2022 roku
31/01/23 15:23  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
17/01/23 15:53 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
14/11/22 15:56  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (12/2022) Raport okresowy za trzeci kwartał 2022 roku
21/10/22 10:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (11/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/10/22 15:41 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
12/08/22 14:00  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (10/2022) Raport okresowy za drugi kwartał 2022 roku Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
13/07/22 08:17 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
30/06/22 15:38 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 30.06.2022 r.
15:29  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (9/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
15:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (8/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital ASI S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
03/06/22 18:38 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. r. wraz z projektami uchwał