Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 17:30
kontakt
CARPATHIA

Komunikaty

15/04/24 12:20  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 17:04  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (2/2024) Raport okresowy za czwarty kwartał 2023 roku
17/01/24 15:51  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
16/01/24 15:15 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
22/12/23 12:47  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (10/2023) Korekta raportu za III kwartał 2023 roku
19/12/23 16:29 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14/11/23 16:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (9/2023) Raport okresowy za trzeci kwartał 2023 roku
17/10/23 15:25 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
26/09/23 19:21  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
14/08/23 17:00  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (8/2023) Raport okresowy za drugi kwartał 2023
11/07/23 11:17 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
28/06/23 15:34 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 27.06.2023 r.
15:29  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (7/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej
15:26  brak uprawnień CARPATHIA CAPITAL ASI SA (6/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku
31/05/23 18:42 CARPATHIA CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. r. wraz z projektami uchwał