Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 00:11
kontakt
CARBONSTU

Komunikaty

19/09/23 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CARBON STUDIO S.A.
08/09/23 09:15  brak uprawnień Carbon Studio wyda 14 września grę "Crimen - Mercenary Tales" w wersji na PC VR
07/09/23 17:25 CARBON STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry Crimen - Mercenary Tales na PC VR
31/08/23 17:10 CARBON STUDIO S.A.: Podpisanie planu połączenia pomiędzy Emitentem a Iron VR S.A.
14/08/23 17:48  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
16:38 CARBON STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery aktualizacji do gry The Wizards - Dark Times pt. "Brotherhood"
10/08/23 11:12 CARBON STUDIO S.A.: Otrzymanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa Emitenta
27/07/23 11:02  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (10/2023) Zawarcie umów z Autoryzowanym Doradcą
21/07/23 13:38 CARBON STUDIO S.A.: Zamiar połączenia ze spółką zależną od Emitenta - Iron VR S.A.
30/06/23 16:13 CARBON STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:12  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 r.
23/06/23 17:39  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (8/2023) Zmiana wysokości kapitału zakładowego w wyniku zamiany warrantów serii B na akcje serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
14/06/23 18:04 CARBON STUDIO S.A.: Zmiana nazwy gry Dreamo VR na Mindset oraz ustalenie daty premiery i ceny
02/06/23 20:38  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami statutu spółki
20:37 CARBON STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami statutu spółki