Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 22:50
kontakt
CARBONSTU

Komunikaty

02/06/23 20:38  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami statutu spółki
20:37 CARBON STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami statutu spółki
30/05/23 19:52  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (6/2023) Raport roczny za 2022 rok
04/05/23 16:43 CARBON STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry Crimen - Mercenary Tales
28/04/23 10:37  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (4/2023) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
20/04/23 11:01 CARBON STUDIO S.A.: Podpisanie umowy z Pico Immersive Pte. Ltd. na stworzenie portu gry Crimen - Mercenary Tales
04/04/23 15:51 CARBON STUDIO S.A.: Rozpoczęcie kampani marketingowej gry "Crimen - Mercenary Tales"
20/03/23 11:11  brak uprawnień Carbon Studio ma umowę ze spółką grupy Kepler Interactive
10:57 CARBON STUDIO S.A.: Podpisanie umowy na stworzenie portu gry
13/02/23 19:17  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
02/02/23 16:57  brak uprawnień Carbon Group planuje 2 emisje akcji; chce pokryć zadłużenie oraz pozyskać inwestora (opis)
16:13  brak uprawnień Carbon Group planuje dwie emisje akcji; chce pokryć zadłużenie oraz pozyskać inwestora
30/01/23 17:52 CARBON STUDIO S.A.: Szacunkowe dane o przychodach za IV kwartał 2022 r.
27/01/23 17:40  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
17:35  brak uprawnień CARBON STUDIO SA (1/2023) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i 2023