Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 04:59
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

22/03/23 19:46 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022
13/03/23 16:49 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii M
09/03/23 21:17 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M
18:54  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki ?CAPTOR THERAPEUTICS? S.A.
07/03/23 11:44  brak uprawnień Captor Therapeutics chce pozyskać do 39,6 mln USD z planowanej emisji akcji
06/03/23 19:08 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
19:01  brak uprawnień Captor Therapeutics planuje emisję do 1.222.467 akcjii, rozważa wejście na Nasdaq
18:08 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Plany strategiczne Captor Therapeutics S.A. na lata 2023-2025
02/03/23 19:14 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii M emitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki
19:05 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii M
18:50 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o otrzymaniu pisma od NCBR o zakończeniu realizacji projektu CT-04
14/02/23 15:39 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
10/02/23 14:36 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
17/01/23 14:02 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023
11/01/23 09:26  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych