Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 02:50
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

06/06/23 12:53 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 czerwca 2023 roku.
12:39 CAPITAL PARK S.A.: uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 6.06.2023 r.
02/06/23 18:02 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
12/05/23 00:03 CAPITAL PARK S.A.: HASH(0x3944768)
10/05/23 21:26  brak uprawnień NWZ Capital Park zdecyduje ws. programu nabywania akcji własnych
20:52 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
09/05/23 18:15 CAPITAL PARK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na skutek zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Ofercie, zawartego pomiędzy Emitentem, Europi Property Group A.B., MIRELF VI B.V., Janem Motzem oraz Marcinem Juszczykiem.
05/05/23 17:57 CAPITAL PARK S.A.: uzgodnienie treści i zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Ofercie pomiędzy Emitentem, Europi Property Group A.B., MIRELF VI B.V., Janem Motzem oraz Marcinem Juszczykiem
24/03/23 00:41 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
00:38 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
31/01/23 18:35 CAPITAL PARK S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
15/11/22 11:51 CAPITAL PARK S.A.: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 listopada 2022 roku.
10/11/22 00:11 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/22 23:46 CAPITAL PARK S.A.: podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
13:04 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 7 listopada 2022 roku