Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 05:27
kontakt
BSK

Komunikaty

18/04/24 17:29  brak uprawnień BFG określił wysokość składki ING BŚ na fundusz przymusowej restrukturyzacji na ok. 150,9 mln zł
17:04 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2024 roku.
17/04/24 11:57 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku.
11/04/24 19:00  brak uprawnień ING BSK wypłaci 33,35 zł dywidendy na akcję; planuje zmianę na stanowisku prezesa (opis)
18:24  brak uprawnień RN ING BSK zdecydowała o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko prezesa banku
18:11  brak uprawnień ING BSK wypłaci 33,35 zł dywidendy na akcję
18:07 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Decyzja Rady Nadzorczej o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.
18:04 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.
18:03 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Uchwały WZ ING Banku Śląskiego S.A.
18:01 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17:59 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok.
15:49  brak uprawnień Moody's potwierdził długookresowe ratingi PKO BP i ING Banku Śląskiego
29/03/24 11:00 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
28/03/24 14:57 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
27/03/24 17:21 ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.