Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 00:13
kontakt
BRAS

Komunikaty

29/05/23 20:52  brak uprawnień BRAS SA (7/2023) Zmiana terminów publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych
25/05/23 17:30 BRAS S.A.: Wysłanie uzupełnień wymaganych do wydania decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej Serby
06/03/23 23:07  brak uprawnień BRAS SA (5/2023) Zmiana terminów publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych za rok 2018, 2019, 2020, 2021
16/02/23 18:49 BRAS S.A.: Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie farmy fotowoltaicznej "Serby"
13/02/23 22:41  brak uprawnień BRAS SA (4/2023) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2022 r.
31/01/23 21:24  brak uprawnień BRAS SA (3/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
27/01/23 22:45  brak uprawnień BRAS SA (2/2023) Wybór Członka Rady Nadzorczej
26/01/23 23:47  brak uprawnień BRAS SA (1/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
31/12/22 17:02  brak uprawnień BRAS SA (19/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021
19/12/22 13:15 BRAS S.A.: Korekta raportu ESPI 11/2022
14/12/22 23:52 BRAS S.A.: Wskazanie terminu wydania uzgodnień warunków realizacji farmy fotowoltaicznej Serby
16/11/22 22:41  brak uprawnień BRAS SA (18/2022) Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018, 2019, 2020
22:39 BRAS S.A.: Informacja w sprawie opóźnienia publikacji jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2021
14/11/22 17:17  brak uprawnień BRAS SA (17/2022) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2022 r.
04/11/22 11:01  brak uprawnień BRAS SA (16/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021