Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 17:59
kontakt
BOGDANKA

Komunikaty

16/07/24 11:38  brak uprawnień Bogdanka szacuje, że miała w I półroczu 262,7 mln zł EBITDA i 43,1 mln zł zysku netto
11:27 LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2024 r.
28/06/24 14:34 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r.
14:31 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r. oraz treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte
13:05 LW BOGDANKA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
12:13  brak uprawnień LW Bogdanka wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję za '23
12:03 LW BOGDANKA S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2023 rok
11:54  brak uprawnień ZWZ LW Bogdanka nie udzieliło absolutorium byłemu zarządowi
11/06/24 18:34  brak uprawnień Bogdanka szacuje wpływ finansowy projektu dot. jakości węgla na ok. 140 mln zł rocznie
18:17  brak uprawnień Resort klimatu proponuje kompromis ws. projekt. wymagań jakościowych paliw stałych dla gosp. domowych
14:31  brak uprawnień Węgiel z Bogdanki może nie spełnić projektowanych przez MKiŚ wymagań dot. jakości węgla dla gospodarstw domowych - MP (aktl.)
10:45  brak uprawnień Węgiel z Bogdanki może nie spełnić projektowanych przez MKiŚ wymagań dot. jakości węgla - MP
29/05/24 12:08 LW BOGDANKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
24/05/24 11:19 LW BOGDANKA S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2023
22/05/24 08:00  brak uprawnień Zysk netto Bogdanki w I kw. wyniósł 42,8 mln zł, zgodnie z szacunkami