Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 04:46
kontakt
BLOOBER

Komunikaty

01/06/23 08:43 BLOOBER TEAM S.A.: Ustalenie ceny gry "Layers of Fears"
29/05/23 16:10  brak uprawnień Bloober Team ma umowę z NCBiR na dofinansowanie o max. wart. 4,97 mln na system walki
15:59 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
26/05/23 23:20  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (8/2023) Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23:13 BLOOBER TEAM S.A.: Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:09 BLOOBER TEAM S.A.: Aktualizacja daty premiery gry "The Medium" na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming
19/05/23 13:22 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.
18/05/23 16:51  brak uprawnień Spółka Bloober Team wyda grę "Layers of Fear" na komputery MAC 15 VI
16:44 BLOOBER TEAM S.A.: Wydanie gry "Layers of Fear" na Apple Mac
15/05/23 15:59 BLOOBER TEAM S.A.: Wyznaczenie daty premiery gry Layers of Fear
12/05/23 BLOOBER TEAM S.A.: Ustalenie daty premiery "The Medium" na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming
25/04/23 07:28  brak uprawnień WZ Bloober Team zdecyduje ws. przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW
24/04/23 23:14  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r.
23:01 BLOOBER TEAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r.
21/03/23 13:11  brak uprawnień GPW zapewni niezależność twórczą Bloober Team; spółka pozostaje otwarta na przejęcie (wywiad)