Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 18:46
kontakt
BIOPLANET

Komunikaty

02/10/23 15:43 BIO PLANET S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2023 rok.
22/09/23 15:46 BIO PLANET S.A.: BIO PLANET S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
04/09/23 BIO PLANET S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za sierpień 2023 rok.
21/08/23 15:45 BIO PLANET S.A.: Odwołanie i powołanie Członka Komitetu Audytu Spółki Bio Planet S.A. przez Radę Nadzorczą Bio Planet S.A.
01/08/23 15:46 BIO PLANET S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za lipiec 2023 rok.
14/07/23 16:10 BIO PLANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie struktury i posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów.
13/07/23 21:00 BIO PLANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie struktury i posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów.
10/07/23 15:45 BIO PLANET S.A.: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Emitenta.
06/07/23 16:07 BIO PLANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie struktury i posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów.
03/07/23 15:48 BIO PLANET S.A.: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2023 rok.
22/06/23 11:06 BIO PLANET S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku.
11:01 BIO PLANET S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu oraz Zarządu Spółki Bio Planet S.A.
10:50 BIO PLANET S.A.: Załącznik - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku - korekta raportu.
09:24 BIO PLANET S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bio Planet S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku.
20/06/23 15:53 BIO PLANET S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.