Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 07:41
kontakt
BIGCHEESE

Komunikaty

28/06/24 22:26  brak uprawnień Big Cheese Studio wypłaci 1,45 zł dywidendy na akcję
21:04 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:01 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
20:58 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIG CHEESE STUDIO S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku
05/06/24 14:30 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery płatnego dodatku "Sushi" do gry Cooking Simulator
03/06/24 22:30 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
31/05/24 20:41 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIG CHEESE STUDIO S.A.
20:33 BIG CHEESE STUDIO S.A.: BIG CHEESE STUDIO S.A. formularz raportu kwartalnego
28/05/24 06:55  brak uprawnień Big Cheese Studio chce wypłacić 1,45 zł dywidendy na akcję
27/05/24 23:14 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok 2023
22:37 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2022 oraz w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego (pozycja zyski zatrzymane) na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku netto za rok 2023
26/04/24 20:53 BIG CHEESE STUDIO S.A.: BIG CHEESE STUDIO S.A.
10/04/24 22:26 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22:21 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Big Cheese Studio S.A. w dniu 10 kwietnia 2024 r.
22:15 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki