Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 03:24
kontakt
BERLING

Komunikaty

19/05/23 14:08 BERLING S.A.: Rekomendacja dotycząca podziału zysku za rok 2022
16/05/23 15:21 BERLING S.A.: Propozycja dotycząca podziału zysku za rok 2022
28/04/23 18:19 BERLING S.A.: BERLING S.A.
18:18 BERLING S.A.: BERLING S.A.
26/04/23 12:56 BERLING S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Berling S.A.
21/04/23 11:37 BERLING S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Berling S.A. - obniżenie kapitały zakładowego
19/04/23 16:31 BERLING S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
05/04/23 15:46 BERLING S.A.: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
13:18 BERLING S.A.: KOREKTA RB 18/2023: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 5 kwietnia 2023 r.
12:00 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 5 kwietnia 2023 r.
11:55 BERLING S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
17/03/23 15:56 BERLING S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Berling S.A.
14:31 BERLING S.A.: Nabycie akcji Spółki
14/03/23 08:22  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BERLING SA
07:51  brak uprawnień Akcjonariusze Berlinga ogłaszają przymusowy wykup akcji spółki