Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 10:53
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

18/07/24 17:42  brak uprawnień Benefit Systems przejmuje w Czechach dwa kluby sieci Factory Pro
12/07/24 07:32  brak uprawnień Zadłużenie branży fitness na koniec kwietnia wyniosło 88 mln zł
11/07/24 14:41 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zgłoszenie kandydatki na członkinię Rady Nadzorczej
12:40 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 7 sierpnia 2024 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
02/07/24 09:24  brak uprawnień Kurs Benefit Systems spada o 6,6 proc. (popr.)
09:20  brak uprawnień Kurs Benefit Systems spada o 6,6 proc.
01/07/24 19:31  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec II kw. spadła do 1,99 mln szt. (opis)
17:57  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec II kw. wyniosła 1,99 mln szt.
17:52 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
28/06/24 15:19 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
15:13  brak uprawnień Benefit Systems wypłaci łącznie 135 zł dywidendy na akcję za '23 w dwóch transzach po 67,5 zł
15:10 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r.
15:02 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
25/06/24 15:23 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21/06/24 07:37  brak uprawnień Benefit Systems ma warunkową umowę zakupu bułgarskiej sieci klubów fitness Flais za ok. 15 mln euro (opis)