Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 05:31
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

30/08/23 12:57 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie od Porozumienia Akcjonariuszy
21/08/23 10:33 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
14/08/23 15:44 BBI DEVELOPMENT SA: Spłata zadłużenia w projekcie "Roma Tower"
12:17 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
11/08/23 19:29 BBI DEVELOPMENT SA: Zrefinansowanie zadłużenia spółki celowej Emitenta dedykowanej dla projektu "Roma Tower" realizowanego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie.
04/08/23 17:59 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
21/07/23 17:09 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
18/07/23 21:20 BBI DEVELOPMENT SA: Wniesienie nieruchomości projektu "Roma Tower" do spółki celowej oraz rozliczenie udzielonych przez inwestora pożyczek - realizacja istotnego etapu Umowy Inwestycyjnej.
17/07/23 10:56 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
14/07/23 17:04 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiany w umowach pożyczek przejściowo finansujących projekt "Roma Tower" (aktualizacja informacji poufnej)
10/07/23 11:01 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
05/07/23 10:41 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce o wygaśnięciu zastawu na akcjach wyemitowanych przez Emitenta.
03/07/23 10:40 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
28/06/23 18:30 BBI DEVELOPMENT SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku.
27/06/23 17:23 BBI DEVELOPMENT SA: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej