Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 19:05
kontakt
BALTICON

Komunikaty

15/04/24 08:13 brak uprawnień BALTICON SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024? Balticon Spółka Akcyjna
26/03/24 08:56 BALTICON S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży przez Emitenta (jako Kupującego)
14/02/24 17:21 brak uprawnień BALTICON SA (2/2024) Raport kwartalny skonsolidowany za 4Q2023
10/01/24 13:30 brak uprawnień BALTICON SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. Balticon Spółka Akcyjna
30/11/23 10:14 BALTICON S.A.: Rejestracja spółki zależnej Emitenta
24/11/23 12:02 brak uprawnień BALTICON SA (17/2023) Sprostowanie omyłki w Raporcie kwartalnym skonsolidowanym za III kwartał 2023 roku
14/11/23 16:18 brak uprawnień BALTICON SA (16/2023) Raport kwartalny skonsolidowany za 3Q2023
14/09/23 15:36 BALTICON S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny Emitenta.
14/08/23 13:28 brak uprawnień BALTICON SA (15/2023) Raport kwartalny skonsolidowany za 2Q2023
28/07/23 11:34 brak uprawnień BALTICON SA (14/2023) Powołanie Członka Zarządu Emitenta
11:25 brak uprawnień BALTICON SA (13/2023) Rejestracja zmian statutu Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta.
30/06/23 15:13 brak uprawnień BALTICON SA (12/2023) Wypłata Dywidendy
15:11 BALTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 30 czerwca 2023 roku
15:05 brak uprawnień BALTICON SA (11/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2024 - 2026
15:02 brak uprawnień BALTICON SA (10/2023) Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r. zmiany Statutu Emitenta