Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 06:53
kontakt
BAHOLDING

Komunikaty

14/02/23 18:01 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Emitenta.
18/01/23 16:02 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
02/01/23 11:18 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zmiana profilu działalności spółek zależnych Emitenta
29/11/22 00:32 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/22 12:15  brak uprawnień British Automotive Holding ma porozumienie ws. restrukturyzacji grupy dealerskiej
11:39 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zawarcie porozumienia o restrukturyzacji grupy dealerskiej BAH.
30/09/22 01:26 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/22 16:25 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko poręczycielowi wekslowemu, "Karlik" spółka jawna.
19/09/22 10:08 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Niewykupienie weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółkę z o.o. sp. k. przez wystawcę ani przez poręczyciela wekslowego.
07/09/22 17:27 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. i poręczonego przez osoby fizyczne oraz przedstawienie go do zapłaty
26/08/22 16:06 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, "Karlik" sp. j.
16/08/22 19:42 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez "Karlik" sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty
30/06/22 16:51 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
16:35 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
23/06/22 14:51  brak uprawnień BAH chce w 2022 r. zwiększyć udział w rynku i poprawić rentowność