Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 21:18
kontakt
BAHOLDING

Komunikaty

26/09/23 17:11 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Brak publikacji raportu okresowego
19/09/23 19:52 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez BAC
18/09/23 16:48 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BAH
10:06  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 971/2023 Zarządu Giełdy z dnia 15 września 2023 r.
15/09/23 21:17 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne Emitenta
17:10  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
14/09/23 06:41  brak uprawnień British Automotive Holding złożył wniosek o ogłoszenie upadłości
13/09/23 22:26 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
30/08/23 20:15 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Otrzymanie wypowiedzeń umów dilerskich i serwisowych
20:08 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości BAP
29/08/23 16:38  brak uprawnień British Automotive Holding ogłosił zakończenie działalności
14:00 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Nieprzyjęcie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz realizacja zabezpieczeń wynikających z Porozumienia
25/08/23 14:52 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Doprecyzowanie żądania JLR w zakresie realizacji postanowień umowy zastawu
24/08/23 20:53 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Ograniczone żądanie JRL w zakresie realizacji postanowień umowy zastawu
21/08/23 22:19 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Otrzymanie przez BAC informacji o wezwaniu do spłaty zadłużenia