Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 16:19
kontakt
AZOTY

Komunikaty

29/05/23 19:24  brak uprawnień Przekazanie bloku węglowego do eksploatacji nastąpi do 30 IX 2023 r. - ZA Puławy
16:56 GRUPA AZOTY SA: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
24/05/23 23:29  brak uprawnień Wykonawca instalacji polimerów Grupy Azoty chce podwyżki wynagrodzenia o 24,15 mln euro
22:35  brak uprawnień Grupa Azoty Puławy zgodziło się na większy budżet budowy węglowego bloku energetycznego
21:00 GRUPA AZOTY SA: Otrzymanie od Wykonawcy propozycji zmian do Umowy EPC
23/05/23 12:00  brak uprawnień Grupa Azoty chce ustabilizować ceny nawozów, poprawa w chemii możliwa w III kw.
11:53  brak uprawnień Zakłady Azotowe Puławy mogą przywrócić pełną produkcję melaminy w trzecim kwartale '23
09:29  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Grupy Azoty do "sprzedaj"
22/05/23 20:07  brak uprawnień Grupa Azoty chce przeznaczyć zysk za '22 na kapitał zapasowy
19:56 GRUPA AZOTY SA: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
18:35 GRUPA AZOTY SA: GRUPA AZOTY SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/23 07:00  brak uprawnień Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
17/05/23 19:38 GRUPA AZOTY SA: Informacja o wznowieniu produkcji melaminy w spółce zależnej
15/05/23 22:56 GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I kwartał 2023 roku
13/05/23 09:07  brak uprawnień Grupa Azoty rozbuduje port w Policach by importować "zielone" surowce spoza UE