Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 09:48
kontakt
ATOMJELLY

Komunikaty

25/06/24 13:33 ATOMIC JELLY S.A.: zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy pożyczki
21/06/24 13:15 ATOMIC JELLY S.A.: spłata pożyczki przez Emitenta
17/06/24 15:33  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (6/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2024 roku
15:29 ATOMIC JELLY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 17.06.2024 roku
09/06/24 23:08 ATOMIC JELLY S.A.: Zmiana stanu posiadania
20/05/24 13:55 ATOMIC JELLY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2024 roku
13:47  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (5/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2024 roku
15/05/24 15:03  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (4/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
08/05/24 17:00 ATOMIC JELLY S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej dla gry "Track Mechanic: Dangerous Paths"
17/04/24 18:39 ATOMIC JELLY S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczk
15/04/24 21:01  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 17:32  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (2/2024) Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2023
26/02/24 16:28 ATOMIC JELLY S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
08/01/24 08:09  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
13/12/23 23:40 ATOMIC JELLY S.A.: zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy pożyczki