Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 21:24
kontakt
ATCCARGO

Komunikaty

28/06/24 16:16 ATC CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 28 czerwca 2024 roku.
15:10  brak uprawnień ATC-CARGO SA (9/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad
15:01  brak uprawnień ATC-CARGO SA (8/2024) Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o wypłacie dywidendy
29/05/24 15:35  brak uprawnień ATC-CARGO SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał.
15:25 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
13:41 ATC CARGO S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
09:01  brak uprawnień ATC Cargo chce wypłacić 0,85 zł dywidendy na jedną akcję
08:55 ATC CARGO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
28/05/24 13:31  brak uprawnień ATC-CARGO SA (6/2024) Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2023 rok
24/05/24 10:38  brak uprawnień ATC-CARGO SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
15/05/24 16:54  brak uprawnień ATC-CARGO SA (4/2024) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za I kwartał 2024 roku
09/05/24 17:30 ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku
15/04/24 18:26  brak uprawnień ATC-CARGO SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
06/03/24 16:25 ATC CARGO S.A.: Rozpoczęcie wyłącznych negocjacji dotyczących Loconi Intermodal S.A.
14/02/24 17:34  brak uprawnień ATC-CARGO SA (2/2024) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2023 roku