Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 00:24
kontakt
ATAL

Komunikaty

19/05/23 11:03  brak uprawnień Atal chce utrzymywać ok. 25 proc. marży brutto na sprzedaży; w '23 widzi szansę na wyższy poziom
10:49  brak uprawnień Atal zakłada w 2023 r. sprzedaż na poziomie 2-2,5 tys. mieszkań
18/05/23 18:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BA spółki ATAL S.A.
18:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AZ spółki ATAL S.A.
15:23  brak uprawnień WZ Atalu zdecyduje ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
14:31 ATAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.
08:04 ATAL S.A.: ATAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 19:24 ATAL S.A.: Emisja Obligacji Serii BA
19:15 ATAL S.A.: Emisja Obligacji Serii AZ
09/05/23 17:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BA spółki ATAL S.A.
17:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AZ spółki ATAL S.A.
25/04/23 08:22  brak uprawnień Zarząd Atalu rekomenduje 5 zł dywidendy na akcję
08:18 ATAL S.A.: rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2022 rok
19/04/23 14:51  brak uprawnień Atal planuje emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł
14:42 ATAL S.A.: Uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AZ i Serii BA oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji